Algemene Voorwaarden

Voorwaarden: Elke deelnemer verklaart aan de Nieuwjaarsduik Rockanje mee te doen op eigen risico,en in geval van schade of ongeval de organiserende vereniging en terreinbeheerder/-eigenaar op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen.De stichting Nieuwjaarsduik Rockanje is niet verantwoordelijk voor eventuele schade en/of diefstal van eigendommen, letsel en/of blessures ten gevolge van de Nieuwjaarsduik.
De deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden.


Kinderen tot 14 jaar dienen tezamen met een oudere begeleider te duiken.

Het is af te raden om mee te doen aan de Nieuwjaarsduik bij zwangerschap, hartklachten of andere aandoeningen die mogelijk kunnen leiden tot (blijvende) schade aan het lichaam. Bij twijfel raden wij u aan vooraf een arts te consulteren.

Een negatief duikadvies voor:
 • Mensen met hartklachten;
 • Mensen met cara en chronische luchtwegproblemen;
 • Mensen met suikerziekte;
 • Mensen die medicijnen gebruiken;
 • Mensen die onder behandeling zijn van een arts/therapeut;
 • Mensen die verkouden zijn,griep of koorts hebben;
 • Mensen die op doktersadvies niet mogen deelnemen;
 • Mensen die onder invloed van alcohol en/of drugs zijn;
 • Kinderen jonger dan 14 jaar i.v.m. groter risico onderkoeling. (bron:Unox)

 

 • Tips:
 • om met schoeisel het water in te gaan.
 • droge warme kleding mee te nemen.